Noutăți

Salonului Internațional de Inventică și Antreprenoriat Inovativ 

La 16-17 mai 2024 în Clasa Viitorului a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău s-au desfășurat lucrările Salonului Internațional de Inventică și Antreprenoriat Inovativ, în cadrul căruia au fost expuse lucrări la o serie de domenii:

 • Invenții (brevete de invenție etc.);
 • Implementarea rezultatelor cercetării în practică;
 • Salon de carte (literatură științifică; suport didactic) ;
 • Antreprenoriat inovativ (produse, procese etc.);
 • Tânărul inventator (elaborări ale elevilor, studenților);
 • Tânărul antreprenor (elaborări ale elevilor, studenților).

  Au fost prezentate peste 260 de lucrări, care au în total peste 800 de autori din 11 țări: Germania, Polonia, România, Republica Moldova, Ukraina, Liban, Iemen, Iordania, Camerun, India, Filipine.
            Cele mai valoroase lucrări au fost apreciate cu diplome, medalii și cupe.
           Salonul are scopul de a promova instruirea prin cercetare, de a familiariza publicul larg cu cele mai recente și relevante cercetări și invenții, dar și de a favoriza transferul noilor tehnologii și invenții în diverse domenii socio-economice: educație, medicină, industrie, agricultură, etc.

CONGRESUL ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL 

CERCETARE-INOVARE-ANTREPRENORIAT INOVATIV

La 17-18 mai, 2024, în cadrul Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chișinău a fost organizat Congresul Științific Internațional CERCETARE-INOVARE-ANTREPRENORIAT INOVATIV.
În ședința plenară au fost prezentate comunicările:

 1. Vectors and vector-borne diseases in the context of climate change (Liviu-Dan MIRON, Universitatea de Științele Vieții din Iași, România);
 2. Platformization in Education and eTwinning: Innovation or Standardisation? (Anatoli RAKHKOCHKINE, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germania);
 3. Individualization of mixed learning of higher education students in Ukraine under martial law (Yurii SHAPRAN, ”Hryhorii Skovoroda” University in Pereiaslav, Ucraina);
 4. Wellbeing: Innovative Transfer in the Educational Ecosystem (Diana ANTOCI; Valentina MÎSLIȚCHI, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova);
 5. Synthesis and study of the useful properties of some coordination compounds with ligands containing nitrogen and oxygen atoms as electron donors (Eduard COROPCEANU, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova). 

Lucrările în secții au fost prezentate la domeniile:

 • Tehnologii inovative în Științe ale Educației și Psihologie;
 • Tehnologii inovative în Științe ale Naturii și Științe Exacte;
 • Transfer Tehnologic și Antreprenoriat Inovativ;
 • Tehnologii Informaționale în procesul educațional;
 • Protecția mediului și conservarea biodiversității.

    La congres au participat 273 de persoane, acoperind un areal geografic divers: Statele Unite ale Americii, Germania, Polonia, România, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, India, China.

EXPEDIȚIE EDUCAȚIONALĂ DE INVESTIGARE A CALITĂȚII MEDIULUI ÎN CODRII MOLDOVEI

La 25 mai 2024 a fost organizată o expediție educațională de investigare a calității mediului în zona Codrii. Cercetările de bază au fost realizate în Rezervația Naturală CODRII și s-au axat pe observații asupra florei (plante ierboase, arbori etc.), faunei (insecte, păsări, mamifere etc.), precum și analiza calității apelor din zonă. În expediție au participat 62 de elevi ai LT „Nicolae Iorga” din Chișinău. Au fost realizate observații care au permis formularea unor concluzii despre starea mediului, impactul factorului antropic și măsurile necesare pentru îmbunătățirea calității mediului.

          Festivitatea de premiere a Concursului Internațional „Apa este Viață”

Festivitatea de premiere a Concursului Internațional “Apa este Viață” s-a desfășurat în două etape distincte, dedicate elevilor din liceu și gimnaziu, respectiv școlii primare și grădiniței. Acest prestigios concurs, care a adunat 4360 de lucrări ce subliniază importanța vitală a apei și conservării resurselor de apă, a atras participanți talentați atât din întreaga Republică, cât și de peste hotare (România reprezentând 32% dintre participanți). Elevii au dat dovadă de o remarcabilă creativitate și de cunoștințe științifice de valoare.

Pentru etapa liceală, festivitatea de premiere a fost un eveniment deosebit, organizat în cadrul Zilei Ușilor Deschise la Facultatea de Biologie și Chimie a UPSC, pe data de 20 aprilie 2024. În această zi specială, elevii au avut ocazia unică de a explora fascinanta lume a biologiei și de a descoperi misterele chimiei.

Pe lângă activitățile interactive și experimentele captivante, participanții au avut oportunitatea de a discuta și de a se inspira de la personalități marcante din domeniul educației și științei despre mediu. Aceste întâlniri au oferit tinerilor cercetători șansa de a purta discuții profunde și de a se convinge încă o dată de importanța protecției mediului ambiant și, în special, a resurselor de apă. Aceste întâlniri au fost o sursă de motivație și îndrumare, oferindu-le tinerilor perspective valoroase pentru carierele lor viitoare.

Pentru treapta gimnaziu, învățământ primar și preșcolar, festivitatea de premiere a fost organizată la data de 8 mai 2024 în Sala Festivă a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. La eveniment au fost prezenți circa 150 de persoane, printre care – elevi, părinți și profesori. Această etapă a evidențiat importanța educației timpurii în domeniul științei și a oferit o platformă pentru cei mai tineri cercetători să-și prezinte ideile inovatoare despre conservarea apei. Participanții au avut ocazia să interacționeze cu experți în educație și să înțeleagă mai bine importanța științei în viața de zi cu zi, contribuind astfel la formarea unei generații conștiente de importanța protejării mediului.

 

          Finaliștii concursului „Apa este Viață”

Concursul internațional „Apa este Viață” organizat de către AO „Inovație în Educație de Performanță” în parteneriat cu Fondul Național pentru Mediu, I.P. „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului” lansat la prima ediție în cadrul proiectului “Asigurarea calității apelor freatice și a sănătății populației în raionul Căușeni” a adunat 4360 lucrări la cele 4 categorii de participare:

 Desen artistic;

 Compoziție literară;

 Videoclip educațional;

 Activități de voluntariat.

Lucrările au fost postate și pe pagina de Facebook a concursului : https://www.facebook.com/apaesteviata

Jurizarea lucrărilor a avut loc pe trepte de învățământ: preșcolar – primar, gimnaziu, liceu.

Lucrările elevilor au fost premiate cu certificate de participare, diplome de mențiune, diplome de gradul 1, 2, 3 și cele mai bune lucrări au fost premiate cu cupe și medalii după cum urmează:
                                                                              • 8 cupe pentru Premiul Mare

16 Medalii de Aur

      • 26 Medalii de Argint

       • 25 Medalii de Bronz

          Ziua Nistrului

La 26 mai 2024, de Ziua Nistrului, a fost realizată o expediție ecologică cu scopul analizei calității apei râului Nistru. La realizarea cercetărilor au participat elevi ai claselor a VII-a și a VIII-a din Slobozia-Dușca, Criuleni. Profesorii-coordonatori ai echipei de elevi: Tatiana Stahi și Angela Braniște. Au fost prelevate și analizate probe de apă din amonte și aval, precum și din fântâni din localitate. Elevii au făcut comparație între datele experimentale obținute la analiza diferitor probe și s-au autosesizat despre calitatea apelor din sursele de alimentare a populaței. Paralel, au fost realizate activități de salubrizare a terenurilor adiacente zonelor de agrement de pe malul râului Nistru.

 

                                                                                                 Concursul

Ziua Internațională a Păsărilor

La 31 martie 2024, Asociația Obștească „Inovație în Educație de Performanță” în colaborare cu Agropensiunea „Vila lui nea Stan” a organizat la Condrița o serie de activități dedicate Zilei Internaționale a Păsărilor, eveniment din  cadrul programului biologic UNESCO  „Omul și biosfera”.

Au participat elevi și profesori din liceele și gimnaziu :

1.   „Aleco Russo” din Cojușna (profesor – Daniela Placinta);

2.   „Universul” din Scoreni (profesori – Angela Schimbatoru și Lucia Revenco);

3.   „Mihai Eminescu” din Strășeni (profesor – Svetlana Corpacean);

4.   „Onisifor Ghibu” din Chișinău (profesor – Alexei Mîndru);

5.   „George Călinescu” din Chișinău (profesor – Adrian Gorincioi);

6.   Gimnaziul Codreanca (profesor Agnesea Proca).

Elevii au montat peste 60 de căsuțe din lemn pentru păsări, au discutat despre diverse aspecte din viața păsărilor, apoi au participat la un concurs intelectual despre păsări.

Celor mai activi elevi li s-au oferit cupe : (Cupa Mare, Cupa de Aur, Cupa de Argint, Cupa de Bronz), 3 medalii de aur, 5 medalii de argint, 7 medalii de bronz, precum și diplome de mențiune.

 

                                                                                                 Anunț

Concursul internațional „Edisonii secolului XXI”

Dragi elevi și profesori,

Vă invităm să participați la Concursul Internațional “Edisonii Secolului XXI”, un eveniment de excepție dedicat tinerilor inovatori din clasele a 5-a până în          clasa a 9-a.

Acest concurs își propune să încurajeze creativitatea și inovația în rândul elevilor, oferindu-le o platformă pentru a-și prezenta ideile și proiectele tehnologice. Perioada concursului este cuprinsă între 27 martie și 28 aprilie 2024, iar rezultatele vor fi anunțate în cadrul  Salonului Internațional de Inventică și Antreprenoriat Inovativ, pe data de 16 mai.

 

Atașat găsiți condițiile de participare la concurs, toate detaliile necesare pentru înscriere și participare :

 

                              

                                     Proiectul “Asigurarea calității apelor freatice și a sănătății populației în raionul Căușeni”                                                                                                                                                                                                                           AO „Inovație în Educație de Performanță” anunță lansarea proiectului “Asigurarea calității apelor freatice și a sănătății populației în raionul Căușeni”, finanțat prin CONTRACT DE FINANȚARE nr. 01-23p-137/02-16-2024 din 22.02.2024 de către IP Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului (ONIPM), cu AO Inovație în Educație de Performanță în calitate de beneficiar.
Acest proiect își propune să abordeze problemele legate de calitatea apelor freatice și impactul acestora asupra sănătății populației din raionul Căușeni, Republica Moldova. Prin intermediul activităților educaționale, de monitorizare și de conștientizare, proiectul urmărește să identifice și să gestioneze riscurile asociate calității apei și să promoveze practici de protecție a mediului și de îmbunătățire a sănătății publice.
                                    Printre obiectivele principale ale proiectului se numără:

✔ Evaluarea calității apelor freatice în raionul Căușeni și identificarea factorilor de contaminare.

✔ Dezvoltarea și implementarea unor programe educaționale și de conștientizare pentru comunitatea locală privind importanța calității apei și impactul acesteia asupra sănătății umane.

✔ Crearea unui sistem de monitorizare continuă a calității apei și a sănătății populației în colaborare cu autoritățile locale și alte organizații relevante.

✔ Dezvoltarea unor strategii și politici locale pentru gestionarea și protejarea resurselor de apă în raionul Căușeni.

✔ Prin intermediul acestui proiect, ne propunem să contribuim la îmbunătățirea calității vieții și sănătății populației din raionul Căușeni, promovând practici de protecție a mediului și de gestionare sustenabilă a resurselor de apă.

✔ Vă invităm să vă alăturați nouă în această inițiativă și să ne sprijiniți în eforturile noastre de a asigura un viitor mai sănătos și mai durabil pentru comunitatea noastră.

 

                                                                 Concursul Internațional Profesor STEAM                                                                                                                                                                                                                                                                                      Cu onoare și recunoștință, anunțăm că profesoara Șeremet Ileana Simona a fost desemnată cu titlul „Profesor STEAM”. Performanța excepțională a acesteia în domeniile Științei, Tehnologiei, Ingineriei, Artei și Matematicii a fost recunoscută în cadrul Concursului Internațional, reflectând excelența sa didactică și contribuțiile semnificative la educația STEAM. Felicitări sincere pentru această realizare remarcabilă, care îmbogățește comunitatea academică și inspiră generații de elevi și profesori.

                                                                 Curs de formare profesională continuă                                                                                                              “Inovare în Predare: Metode TIC pentru Demersuri Didactice Interactive”                                        Scopul cursului:                                                                                                                                                                         Cursul “Inovare în Predare” își propune să ofere profesorilor competențe avansate în utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în procesul de predare-învățare-evaluare, consolidând astfel abilitățile necesare pentru o educație interactivă și adaptată secolului XXI.

Obiectivele cursului:

 • Explorarea contextului actual al educației și identificarea provocărilor și oportunităților oferite de tehnologiile moderne.
 •  Integrarea competențelor digitale esențiale în procesul de predare, conform standardelor europene.
 • Aplicarea metodelor inovatoare pentru predarea matematicii, biologiei, chimiei și geografiei folosind instrumente TIC.
 • Identificarea și utilizarea eficientă a instrumentelor WEB 2 pentru crearea unor lecții interactive și personalizate.
 • Gestionarea eficientă a comunicării profesionale și organizarea activităților folosind platforma G-mail.
 •  Implementarea mijloacelor TIC pentru optimizarea procesului de evaluare și oferirea unui feedback constructiv și personalizat.
 •  Învățarea tehnicilor de organizare virtuală și gestionare eficientă a resurselor cu ajutorul platformei Symbaloo.
 •  Integrarea jocurilor didactice online în procesul de predare pentru a spori implicarea și entuziasmul elevilor.

Finalitățile cursului:

 •  Profesorii vor dobândi abilități avansate în integrarea tehnologiei în procesul educațional, adaptându-se astfel la cerințele societății digitale.
 •  Vor dezvolta competențe practice în utilizarea instrumentelor WEB 2 pentru crearea unor lecții captivante și interactive, personalizate în funcție de nevoile elevilor.
 •  Cursul va oferi strategii și tehnici practice pentru îmbunătățirea comunicării profesionale și gestionarea eficientă a activităților didactice folosind platforma Gmail și Symbaloo.
 • Profesorii vor fi capabili să integreze metode inovatoare în predarea disciplinelor principale, transformând astfel procesul educațional într-o experiență captivantă și relevată pentru elevi.
 •  Cursul își propune să creeze un mediu de învățare colaborativ, în care participanții să împărtășească experiențe și să dezvolte comunitatea educațională printr-un schimb continuu de idei și bune practici.

Curs de formare continua


                              

AVIZ

La 13-14 octombrie 2023

Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic

al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

în parteneriat Academia Antreprenoriatului Inovativ

și Asociația Obștească Inovație în Educație de Performanță

organizează

CONGRESUL INTERNAȚIONAL

CERCETARE-INOVARE-ANTREPRENORIAT INOVATIV  

     

                                                                                       Stimați membri ai comunității academice!

Avem deosebita onoare de a vă invita la Salonul Internațional de Inventică și Antreprenoriat Inovativ, care va avea loc la Chișinău, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Clasa Viitorului, în perioada 12-13 octombrie 2023.  

Salonul promovează invențiile, literatura științifică publicată (cărți) ale autorilor (persoane fizice sau juridice), din țară și de peste hotare, doritori să le facă cunoscute publicului larg. Cu această ocazie vor fi oferite cupe, medalii, diplome participanților.

Domeniile Salonul Internațional de Inventică și Antreprenoriat Inovativ:

      –         Invenții (brevete de invenție etc.);
         Salon de carte (literatură științifică; suport didactic; literatură pentru copii);
         Antreprenoriat inovativ (produse, procese etc.);
         Tânărul inventator;
         Tânărul antreprenor.

Creațiile intelectuale pot fi expuse sub formă de:

                 1.  Poster; 

                 2. Produs/Prototip

              Pentru participare doritorii vor expedia la adresa: salon.iai.2023@gmail.com fișa de înregistrare.

Perioada de înregistrare – până la 25 septembrie 2023.

                                                                                                               Stimate coleg!

       Te invităm să te pregătești de noul an școlar alături de Asociația Obștească „Inovație în Educație de Performanță”.

      Descoperă în perioada de 2-12.08.2023 abordări actuale în educație în cadrul cursului de formare profesională continuă „Inovații în educație”, echivalat cu 5 credite, forma de organizare – online.

✔️Pentru a vă înscrie la curs accesați formularul:                                             

✔️Rechizitele bancare pot fi descărcate aici:                               

✅P.S. dovada achitării se transmite în mesaj separat la adresa: einovatie@gmail.com 

P.S. ✔️taxa pentru curs, cu eliberarea certificatului este 250 lei;

       ✔️membrii asociației Inovație în Educație de Performanță achită taxa de participare în jumătate, respectiv – 125 lei;

      cei care sunt membrii ai asociației și au donat 2% din impozitul pe venit mai au încă 25% scutire – vor achita doar 65 lei;

      ✔️cei care nu sunt membri ai asociației, dar au donat 2% din impozitul pe venit, au reducere 25%, respectiv, achită 185 lei.

 

Rechizite bancare Republica Moldova IEP

Rechizite bancare Romania IEP

Medalii de AUR la Salonul internațional de invenții și inovații ”Traian Vuia” din Timișiara

 

În perioada 15-17 iunie 2023 la Timișoara și-a desfășurat lucrările Salonulu internațional de invenții și inovații ”Traian Vuia”, care poartă numele vestitului  inventator român, pionier al aviației mondiale

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a participat cu doă brevete de invenție, care au fost apreciate cu medalii de aur:

 1. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02;
 2. Compus coordinativ polimeric al zincului cu ligand nou obținut prin condensare, care manifestă activitate antifungică și antibacteriană.

Dlui profesor universitar Eduard Coropceanu i-a fost acordat Certificatul de excelență cu medalia Universității Politehnica din Timișoara pentru rezultate remarcabile în domeniul cercetării și inovării, iar Asociația INVENTCOR i-a oferit Premiul Special pentru creativitate și inovație.

ANUNȚ Asociația Obștească Inovație în Educație de Performanță organizează Conferința științifică cu participare internațională „Inovație și performanță în educație” care va avea loc pe 1-2 iulie 2023, în regim mixt

Conferința are ca scop constituirea unei platforme pentru discuții la care vor participa experți naționali și internaționali din domeniul educației, reprezentanților învățământului general și superior, ai organizațiilor de cercetare, organizațiilor non-profit din domeniu, manageri ai organizațiilor educaționale, care vor prezenta și aborda noile provocări în științe ale educației.

 

Conferința îşi va desfăşura activităţile în cadrul următoarelor secții:

Nr.

Denumirea secției

Coordonatori

Date de contact

Secția 1

Abordări inovative în domeniul Științe ale educației

Chișca Diana

Tel.:  079037085

e-mail: chisca.diana.ich@gmail.com

Secția 2

Psihologie și asistență socială

Rotari Natalia

Tel.: 067342789 

e-mail: rotari.natalia@drochia.edu.md

Secția 3

 

Inter- și transdisciplinaritate în procesul educațional

Placinta Daniela

Tel.: 069434376

e-mail: danielaplacinta1974@gmail.com

Secția 4

 

Managementul educației

Ivancov Ludmila

Tel.: 069759350

e-mail: ivancov.ludmila@gmail.com

Secția 5

Transfer tehnologic în educație

Cazacioc Nadejda

Tel.: 078251209

e-mail: cazaciocnadejda@gmail.com

 

Doritorii se vor înscrie și vor expedia materialele (articolul) pentru publicare la adresa electronică a coordonatorilor.

 

Important: 

 • Data limită de înscriere la conferință, cu indicarea titlului comunicării în limbile română și engleză 25 mai 2023. Vă rugăm să completați formularul de înregistrare: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRlxij9qvsf4ZOLLZLxwVFIEsNu81xMpmYEEE1vSzz9kVMDQ/viewform
 • Prezentarea articolelor redactate pentru publicare – până la 10 iunie 2023.
 • Articolele vor fi redactate în limba română sau într-o limbă de circulație internațională.
 • Lucrările vor fi supuse verificării antiplagiat. Procentul de similitudini și autocitare nu va depăși 10% din volumul total al lucrării. 
 • Autorii își vor asuma răspunderea pentru ținuta lingvistică și grafică a textului propus. 
 • Articolele care nu vor întruni cerințele de tehnoredactare și normele în vigoare privind publicațiile științifice vor fi respinse.

Cerințe pentru redactarea articolelor: 

 • Textul va fi redactat în limba română sau rusă/engleză/franceză/italiană/germană;
 • Toate articolele vor fi editate în aplicația MS Office Word;
 • Volumul textului poate varia între 5 și 8 pagini, mărime font 12, Times New Roman, spațiu între rânduri – 1,15, aliniere stânga-dreapta;
 • Aranjare: format A4, încadrat în limitele: stânga – 2,5 cm, dreapta – 2,5 cm, sus şi jos – 2,5 cm, pe o singură parte a foii, alineat 1 cm.
 • Tabelele, figurile vor fi introduse în textul Word al lucrării, plasate centrat, numerotate și întitulate;
 • Numărul și titlul tabelului, scrise cu bold, vor fi plasate deasupra, la centru. Textul în tabel va fi scris cu font TNR, 11 puncte, spaţiere între rânduri – 1 linie;
 • Numărul și titlul figurii, scrise cu bold, se plasează dedesubt, la centru;
 • Figurile construite de către autor trebuie grupate. Pentru aceasta, se selectează toate elementele figurii (cursor, concomitent cu tastele shift+ctrl+alt), apoi se alege opțiunea Grupare din bara de instrumente de redactare a desenelor; 
 • Formulele matematice se editează cu instrumentul (Equation) din bara de instrumente Inserare (Insert). 

 

Structura articolului:

 • Titlu în original și în limba engleză: cu majuscule, font 12, bold; centrat;
 • Autori: prenumele (complet), numele, titlul științific și științifico-didactic, afilierea instituțională: în original și în limba engleză, font 12, italic; aliniere în dreapta paginii; * Lucrările pot avea cel mult trei autori.
 • Rezumat (circa 200 de cuvinte): în limba engleză (Abstract) și în română (Rezumat) (pentru articole în altă limbă), font 10, spațiu între rânduri – 1;
 • Cuvinte-cheie (până la 6): în limba engleză – Key-words și în română – Cuvinte-cheie (pentru articole în altă limbă), font 10, spațiu între rânduri – 1;
 • ID ORCID al autorului;
 • Adresa de e-mail a autorului.

 

Bibliografie/referințe

 •  La finalul lucrării vor fi trecute sursele bibliografice în ordinea alfabetică, font 11, spațiu între rânduri – 1,15;
 •  Referințele la sursele bibliografice vor fi trecute în textul lucrării, indicându-se în paranteze pătrate doar numerele de ordine corespunzătoare și la necesitate – pagina, de exemplu [4, p. 120];
 • Autorii sunt responsabili pentru corectitudinea indicării referințelor bibliografice.

 

Model de completare a listei bibliografice

(În conformitate cu Standardul ISO 690:2012)

 

Monografie:

COZARI, T. Strategiile de reproducere a amfibienilor. Particularităţi evolutive ecologice şi

etologice în ecosistemele naturale şi antropizate. Red. şt. I. TODERAŞ. Chișinău: Ştiinţa, 2010.

286 p. ISBN 978-9975-67-648-9.

Manual:

STRATULAT, P.; CEREMPEI, L.; CUCIERU, E.; ŢURCANU, T. Curs de lecţii la pediatrie.

Chișinău: Tipografia „Sirius SRL”, 2009. 387 p. ISBN 978-9975-9976-9-0.

Capitole în monografii şi culegeri:

COROBAN, V. Miracol poetic şi eroi exponenţiali în nuvelistica şi romanele lui Ion Druţă. In:

Fenomenul artistic Ion Druţă. Resp. ed. M. DOLGAN. Chișinău: Tipografia Centrală, 2008. (Col.

Academica; IV), pp. 230-238. ISBN 978-9975-6757-27.

LOZOVANU, D; FONOBEROVA, M. Optimal dynamic flows in neworks and algoritms for

finding them. In: DEHMER, M.; EMMERT-STERB, F., eds. Analysis of Complex Networks: From

biology to linguistics. Weinheim: WILEY-VCH Verlag, 2009, pp. 377-400.

doi:10.1002/9783527627981.ch15.

Articol din revista cu factor de impact:

NIKA, D. L.; ZINCENCO, N. D.; POKATILOV, E. P. Engineering of thermal fluxes in phonon

mismatched heterostructures. Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics. 2009, 4 (1), p. 180-

 1. ISSN 1555-1318. doi: 10.1166/jno.2009 (IF: 1.038).

Articole din reviste naţionale:

BĂRBUŢĂ, I. Categoria modalităţii în limba română. În: Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară.

2008, nr. 3-4, 58-70. ISSN 0236-3119.

MUKHIN, V. M.; SPIRIDONOV, Yu. Yu.; LUPASHCU, T. G. Detoxification of pesticides

polluted soil by adsorption on activated carbons. În: Chemistry Journal of Moldova. 2009, 4(1), 72-

 1. ISSN 1857-1727.

 

Surse Web:

HÂRNĂU, S., OHRIMENKO, S., CERNEI, G. Tehnologiile informaţionale şi problemele globale

ale dezvoltării societăţii. Chişinău, 2008. Disponibil: http: //www.ase.md./Inside/Personal

PagesRomCom.phtml (vizitat 10.02.2022).

DUMITRESCU D. Evaluarea în biblioteci. In: UniBIB. 2007. http://www.bcub.ro/articoledr.htm

„EuroInvent 2023”

În perioada 11-13 mai 2023, la Iași, a avut loc a 15 ediție a Expoziției Europene a
Creativității și Inovării „EuroInvent 2023”. Aducem felicitări cordiale Dlui Profesor
universitar Eduard COROPCEANU pentru rezultatele frumoase în cadrul Salonului de
Invenții și a Salonului de Carte:
Medalie de Aur pentru monografia „Formation of the chemistry research competence in the
interdisciplinary university context”, autori: Eduard COROPCEANU, Sergiu CODREANU;
Medalie de Aur pentru invenția „Cultivation process of crop plants”, autori: Anastasia
ŞTEFÎRŢĂ, Lilia BRÎNZA, Ion BULHAC, Eduard COROPCEANU, Olga COVACI;
Medalie de Argint pentru invenția „Complex preparation with antioxidant proprierties”,
autori: Ion BULHAC, Anastasia ŞTEFÎRŢĂ, Eduard COROPCEANU, Lilia BRÎNZA, Olga
COVACI.
Dlui Eduard COROPCEANU i s-a conferit medalia și Diploma de Excelență de către
Asociația „Justin Capră” pentru „perseverență în inovare și succese remarcabile”.

Stimată comunitate academică!

Asociația Obștească Inovație în Educație de Performanță
Vă invită să participați la concursul „Profesor STE(A)M” care are ca scopul să promoveze conceptul educațional STE(A)M în procesul didactic prin implementarea inovațiilor și tehnologiilor digitale moderne.
Concursul presupune prezentarea unui proiect STE(A)M implementat în anul școlar 2022-2023 la disciplina predată care conține:
Fișa proiectului – tema proiectului, argument, scop, obiective, legături interdisciplinare, criterii de evaluare.
Fișa de monitorizare – prezentarea activităților realizate în cadrul fiecărei etape.
Produsul final realizat de către elevi în cadrul proiectului STE(A)M va fi încadrat într-o prezentare și elaborat sub forma unui video de maxim 5 minute.
Pentru înregistrare la concurs accesați link-ul https://forms.gle/XAgY2w8VbSXUKe8J6B

Regulament concurs „Profesor STE(A)M”

Profesor STE(A)M

Conferința ştiinţifico-practică internațională “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”

Conferința ştiinţifico-practică internațională “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, ediția a X-a
La 18 martie 2023, în cadrul Facultății Biologie și Chimie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangăˮ din Chișinău a avut loc a X-a ediție a Conferinței ştiinţifico-practice internaționale „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” organizată în parteneriat cu Asociația Obștească „Inovație în Educație de Performanță”.

La Conferință au participat peste 400 de participanți din Republica Moldova, România, Cehia, Franța, Ukraina. Au fost prezentate comunicări în baza experienței didactice, rapoarte științifice în baza cercetărilor realizate, care au fost abordate în ședința în plen și cele 4 secții: Realizări actuale ale chimiei și protecția mediului; Biodiversitate și ecologie; Materiale noi și biotehnologii; Tendințe actuale ale didacticii științelor. Materialele conferinței vor fi publicate în 3 volume.

Concursul Internațional  “Tânărul cercetător”

Concursul Internațional  “Tânărul cercetător”, ediția a IV-a

La 19 martie 2023, în cadrul Facultății Biologie și Chimie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangăˮ din Chișinău a avut loc a IV-a ediție a Concursului Internațional  “Tânărul cercetător”, organizat în parteneriat cu Asociația Obștească „Inovație în Educație de Performanță”.

Pentru participarea la concurs au fost depuse proiectele a peste o sută de echipe de elevi din Republica Moldova și România. Concursul s-a desfășurat pe două direcții: 1. Proiecte STEM; 2. Proiecte de cercetare. Din toate dosarele depuse au fost selectate cel mai bine argumentate științific primele 100 de dosare, care au fost evaluate de către comisiile de la cele 2 direcții.

La eveniment au fost prezenți peste 300 participanți. Au fost oferite o serie de mențiuni: Premiul Mare (2), Cupa de Aur (2),  Cupa de Argint (2), Cupa de Bronz (2), Medalii de Aur (10), Medalii de Argint (14), Medalii de Bronz (20).